Isee

Isee Suite Zobacz większe

Isee Suite

Isee Suite:
- Pomiar i analiza satysfakcji Klienta
- Audyty, checklisty
- Weryfikacja zgodności z procedurami
- Elektroniczne formularze

Więcej szczegółów

ANKIETY

Satysfakcja.

Dobra opinia klientów to klucz do budowy nowoczesnej, działającej w konkurencyjnym środowisku firmy. Rozbudowany system ankietowania Isee Suite jest doskonałym narzędziem pomiaru i analizy zadowolenia klienta, a uzyskane dane służą szybkiej weryfikacji i poprawie jakości świadczonych usług. System alertowania umożliwia natychmiastową reakcję na negatywne opinie.

AUDYTY

Wszystkie etapy.

Isee Suite dla audytów (iOS) umożliwia osiągnięcie złożonych celów w audytowaniu procesów. System pozwala przygotować i przeprowadzić audyt oraz wygenerować raport końcowy. Ułatwia on także przeprowadzenie i nadzór działań po-audytowych oraz dokonywanie wszelkich działań korygujących.

FORMULARZE

Efektywne narzędzie.

Niezbędnym narzędziem w prowadzeniu działalności jest odpowiednio skonstruowany formularz pozwalający w szybki i prosty sposób uzyskać potrzebne informacje. Moduł elektronicznych formularzy Isee Suite udostępnia mobilny interfejs użytkownika mogący służyć m.in do rejestracji klientów / gości.