Inteligentny budynek

Kontrola dostępu, systemy bezpieczeństwa Zobacz większe

Kontrola dostępu, systemy bezpieczeństwa

kontrola dostępu

Więcej szczegółów

Bascom - zintegrowane sysemy bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa - spełniają szczególną rolę w obiektach. Ułatwiają ochronę jak i rejestrowanie obecności i czynności osób. Rozwiązania Bascom cechuje niezawodność, estetyka wykonania oraz duże możliwości rozbudowy.

Kontrola dostępu

Zastosowana konfiguracja kontroli dostępu Bascom wykracza poza najprostsze przeznaczenie sterowania ruchem osób na przejściach. Kontrola dostępu zintegrowana z podsystemami automatyki budynkowej pozwala zarządzać ogrzewaniem i klimatyzacją poprzez dostosowanie parametrów temperatury do bieżących warunków np. spodziewanej obecności osoby w danym pomieszczeniu, otworzeniu okna itp. System kontroli dostępu Bascom komunikuje się dwukierunkowo z aplikacjami wspierającymi zarządzanie np. z systemem hotelowym, ESOK, rejestracją czasu pracy. Wszystkie zdarzenia rejestrowane w aplikacjach mogą mieć wpływ działanie kontroli dostępu.

System kontroli dostępu Bascom jest skalowalny, czyli może być stosowany w obiektach różnej wielkości. Odpowiednio do skali inwestycji mogą być projektowane i wdrażane rozwiązania o różnym stopniu skomplikowania i funkcjonalności. Wieloletnie doświadczenie i zadowoleni użytkownicy stanowią najlepszą referencję naszych produktów i usług.

Zdjęcia oraz schematy

kontrola dostępu - netpos

Monitoring CCTV

System monitoringu wizyjnego CCTV (ang. closed-circuit television) jest instalacją bezpieczeństwa i służy do wizualnego wykrycia wszelkich zagrożeń. Może stanowić nieocenione wsparcie w sytuacjach kryzysowych potwierdzając i tym samym przyśpieszając moment przystąpienia do usunięcia lub przeciwdziałania zagrożeniu życia i mienia ludzkiego. Poprzez dostęp do archiwalnych zapisów jest narzędziem pozwalającym uzyskać pełniejszą wiedzę o przebiegu przeszłych już zdarzeń zagrażających zdrowiu i mieniu takich jak kradzieże, bójki czy akty wandalizmu.

System jest również narzędziem kontroli jakości pracy, ograniczając lub eliminując nadużycia wśród personelu. Sygnał monitoringu udostępniany jest ściśle określonym osobom.

Podstawowe elementy do monitoringu:
•  Kamera CCTV dopasowano do wymagań – o wysokiej rozdzielczości, reagująca na ruch, z promiennikami poczerwieni - do obserwacji w ciemności
•  Rejestrator obrazu jednostka komputerowa którą programujemy zgodnie z własnymi wymaganiami, obraz z rejestratora może być udostępniany, po zabezpieczeniu, przez Internet
•  Zasilanie awaryjne – podtrzymujące zasilanie w przypadku braku zasilania głównego.

 

 

  • System umożliwia wdrożenie różnorodnych rozwiązań dla biznesu gastronomicznego. System można skalować do indywidualnych Państwa wymagań. Poza szybką i efektywną obsługą klienta można bez problemu zarządzać promocjami czy kartami stałego klienta. Można także rozliczać pracowników ze swoich obowiązków. Od teraz system prowizyjny czy premiowy będzie...