Restauracja Stritzki - Program do zarządzania gastronomią

Restauracja Stritzki to miejsce, w którym niezwykle ważne było wdrożenie systemów POS.

System Foodsoft, który został wdrożony w tym lokalu z jednej strony wspiera codzienną pracę, z drugiej zaś pomaga w planowaniu zaopatrzenia, przestrzeganiu jakości wydawanych potraw oraz generowaniu raportów. Technologia ta znacznie usprawnia również komunikację między personelem.