Wybierz elektroniczną wymianę dokumentów

[24.11.2016] Elektroniczna wymiana dokumentów niezwykle usprawnia codzienną pracę w niemal każdej branży. Decydując się na jej wdrożenie warto poznać wszystkie korzyści, jakie ze sobą niesie.
1. Ogranicza czas potrzebny na przyjęcie, spisanie i następne przesłanie poszczególnych dokumentów.
2. Zmniejszenie ilości błędów, które mogą pojawić się na linii klient – pracownik oraz pomiędzy pracownikami z różnych działów.
3. Łatwiejszy dostęp do archiwum dokumentów wystawionych przez pracowników tej samej jednostki czy też przez firmy współpracującej.
4. Pewność, że wszystkie przesłane dokumenty dostały się w ręce osób, dla których zostały one przeznaczone.
5. Wszystkie dokumenty mogą być odpowiednio zaszyfrowane, dzięki czemu nie dostaną się w ręce osób niepowołanych.
6. Każdy pracownik ma dostęp do archiwalnych dokumentów w firmie.
7. Dokumentacja nie może zaginąć.